PROGRAMACIÓ GENERAL 2012-2013   CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT COMPLERTS SOL.LICITATS EN LES SEGÜENTS FAMÍLIES PROFESSIONALS: - INFORMÀTICA I COMUNICACIONS - ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ - COMERÇ I MARKETING.