Tel./fax 937313815 - 937316103 info@lestudem.com TERRASSA ( Barcelona ), Cardaire, 28-30 08221    L’ESTUDEM: - Realitza una detecció de necessitats formatives. - Dissenya i executa plans de formació i accions formatives. - Genera informes detallats dels resultats. - Assessora al client sobre les solucions formatives necessàries per a la millora continua. - Gestiona les bonificacions a través de la Fundación Tripartita.