Tel./fax 937313815 - 937316103 info@lestudem.com TERRASSA ( Barcelona ), Cardaire, 28-30 08221 Visites privades o concertades amb AGRUPACIÓ MÚTUA. Depressió, angoixa, fòbies, teràpia de parella, trastorns obsesius-compulsius,... Retard en l’adquisició de la parla i el llenguatge, problemes d’articulació, dificultats en l’adquisició de la lectura i escriptura, millora de la velocitat i la comprensió lectora, raonament i càlcul mental, dislèxies,...